Aşk Acısı ve Emdr Terapi

Aşk, onlarca tanımı olan fakat yaşandığın da o tanımlara yenisi eklenen bir durumdur. Benzer özellikleri olsa da her aşkı birbirinden ayıran bir özellik vardır. Erich Fromm aşkı şöyle tanımlar “ bir başka varlığa duyulan derin sevgi”  Psikolog Robert Sternberg ise aşkı yakınlık, bağlılık ve tutku üçlüsü ile açıklar. Bu üçünden birisi yok olursa veya biterse…

Devamı